ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

สิกขิม อัสสัมดาร์จีลิงโกลกาต้า

http://www.hotsia.com > แบกเป้เที่ยว อินเดีย > แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
 

ข้อมูลเที่ยวเมืองรัฐสิกขิม(SIKKIM) ประเทศดินเดีย(INDIA)


มิสเตอร์ฮ๊อตเซียแนะนำโรงแรมในรัฐสิกขิม อินเดีย

สิกขิม(SIKKIM)

ดาหลับโฮมสเตย์

Gangtok

อาหารชาวแกงตก

การเดินทางแกงตก

โรงแรมในแกงตก

โฮมสเตย์ติดเนปาล

Namchi(น้ำชี)

เที่ยวในหนึ่งวัน

อาหารชาวน้ำชี

โฮมสเตย์น้ำชี

โรงแรมในยน้ำชี

ตลาดเช้าน้ำชี

ตุมบ้า(Tumba)

เปริง(paling)

Siliguri(สิริกูรี)
 

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียแนะนำโรงแรมในรัฐสิกขิม อินเดีย
 

แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย

รัฐสิกขิม(SIKKIM) คือรัฐหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีพื้นที่ทางตะวันตกติดต่อกับประเทศเนปาล ทางทิศเหนือติดต่อกับเขตปกครองตนเองทิเบต และประเทศจีน และทางทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศภูฏาน แต่เดิมสิกขิมเป็นรัฐเอกราช มีขนาดใหญ่กว่าเดลีเล็กน้อย ปกครองโดยราชวงศ์นัมเยล ด้วยความเป็นรัฐเอกราชเล็ก ๆ อาจถูกบั่นทอนจากจีนซึ่งยึดทิเบตได้ เมื่ออินเดียได้รับเอกราช สิกขิมจึงยอมอยู่ใต้เอกราชเดียวกับอินเดียเมื่อ 30 กว่าปีก่อน อดีตประชากรส่วนใหญ่ของที่นี้เป็นชาวเลปชาซึ่งมีเชื้อสายเป็นชาวทิเบต แต่ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเนปาลี ประมาณร้อยละ 75 ของประชากร

ก่อนศตวรรษที่ 18 ประชากรส่วนใหญ่ในสิกขิมส่วนใหญ่เป็นชาวเลปชา ซึ่งอพยพมาจากทิเบตในศตวรรษที่ 8 ชาวเผ่ารุ่นแรกๆจะเป็นชนเผ่านัมกยาลสืบเชื้อสายจากชาวมินยักในทิเบต ในปี พ.ศ. 1811 (ค.ศ. 1268) เจ้าชายแห่งนัมกยาล นามว่า คเย บุมซา ได้เสด็จไปช่วยสร้างวัดนิกายศักยะขึ้นในทิเบต และทรงผูกมิตรกับชาวเลปชา นามว่าเตกงเท็ก เมื่อเตกงเท็กเสียชีวิต ชาวเลปชาจึงได้ยกคุรุตาชี โอรสองค์ที่ 4 ขึ้นเป็นช็อกยัล (กษัตริย์)ในปี พ.ศ. 2185 (ค.ศ. 1642) จนถึงในปี พ.ศ. 2243 (ค.ศ. 1700) ภูฏานได้รุกรานสิกขิม ช็อกยัลจึงได้เสด็จลี้ภัยไป และได้สร้างวัดขึ้นที่เปมารยังเซ และตาชีดิง ทรงคิดประดิษฐ์อักษรเลปชาขึ้น ก่อนที่จะถูกลอบปลงพระชนม์ ในปี พ.ศ. 2260 (ค.ศ. 1717) โดยตามคำบัญชาของเจ้าหญิงเปย์ วอมกโม ผู้ภักดีต่อภูฏาน

ในต้นศตวรรษที่ 19 บริษัทอีสต์อินเดีย ได้เข้ามาบุกเบิกเทือกเขาหิมาลัยเพื่อเป็นทางผ่านเพื่อทำการค้ากับทิเบต ในปี พ.ศ. 2357 (ค.ศ. 1814) อังกฤษทำสงครามกับเนปาล สิกขิมได้ช่วยอังกฤษ เพื่อเป็นการตอบแทน อังกฤษจึงยกเขตเตรายของเนปาลเป็นการตอบแทนในปี พ.ศ. 2359 (ค.ศ. 1816) ต่อมาพระเจ้าซุกฟุด นัมกยัลก็ทรงมอบเขาดาร์จีลิงให้อังกฤษทำรีสอร์ตเพื่อแสดงไมตรี แต่ไม่นานความสัมพันธ์เริ่มเกิดปัญหาเมื่ออังกฤษยึดเขตเตรายคืน และตั้งตนเป็นผู้อารักขาอาณาจักรแห่งนี้ นับจากศตวรรษที่ 18 นี้ ได้มีชาวเนปาลจำนวนมากอพยพเข้าอาณาจักรนี้จนเป็นประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 75

หลังได้รับเอกราช รัฐบาลอินเดียได้ทำข้อตกลงกับช็อกยัลว่า สิกขิมจะรวมกับอินเดียในระดับหนึ่งเท่านั้น ครั้นปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) รัฐสภาสิกขิมได้ออกเสียงให้สิกขิมรวมอยู่กับอินเดีย สถาบันกษัตริย์จึงถูกยกเลิก ปัจจุบันสิกขิมจึงมีสถานะเพียงรัฐๆหนึ่งของอินเดีย

ในปัจจุบันประชากรในรัฐสิกขิมนับถือศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่ ถึง 60.9 % รองมาคือ พุทธศาสนา 28.1 % ศาสนาคริสต์ 6.7 % และศาสนาอิสลาม 1.4 % การแบ่งเขตการปกครอง สิกขิมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 เขต ได้แก่ สิกขิมเหนือ, สิกขิมใต้ เมืองที่ผมไปคือน้ำชี(Namchi), สิกขิมตะวันออก เมืองหลวงคือแกงต๊ก(Gangtok) , สิกขิมตะวันตก เมืองหลวงคือเมือง Pelling(เปริ่ง)

การเดินทางเข้าไปเที่ยวยังสิกขิมต้องทำใบผ่านเรียกว่า Inner Line Permit (ILP) หากมาเที่ยวยังดาร์จีลิงสามารถทำได้ที่สถานีตำรวจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดาร์จีริง (Foreigners Registration Office) จากนั้นเดินไปให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของสิกขิมที่เจ้าหน้าจะแนะนำไป บัตร ILP สามารถอยู่ในสิกขิมได้ 14 วัน นักท่องเที่ยวมาจากดาร์จีริงต้องไปที่เมืองแกงตก(Gangtok) ก่อนเพื่อที่จะต่อรถไปเที่ยวยังเมืองอื่นๆ ของสิกขิมต่อไป

ที่พักในสิกขิมผมไม่ได้จองล่วงหน้าไปเลยสักแห่งเดียว โดยรวมแล้วราคาที่พักถูกกว่าในโกลกาต้า หน้าฝนราคาลดลงมากกว่าครึ่ง หน้าหนาวตรงกับไทยราคาที่พักแพงขึ้นเป็นเท้าตัวควรจองไปก่อนเดินทาง ที่แกงตกผมพักที่โรงแรม Hotel view point อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ GM mart ที่เป็นโซนนั่งเที่ยวเล่นซื้อขายของประจำเมืองของแกงตก โรงแรมในแต่ละเมืองหากเป็นช่วงหน้าฝนนอกฤดูท่องเที่ยวไม่ต้องจองล่วงหน้าไปก่อน

อาหารการกินชาวสิกขิมมีคนเนปาลีอยู่ มีคนอินเดียรวมกันอยู่ อาหารเมืองนี้เป็นอาหารไม่เหมือนทางอินเดียใต้ที่เน้นโรตี เครื่องเทศ เมืองนี้ไปทางอาหารคนเมืองหนาว อาหารต้องร้อนๆ สำหรับการมาเที่ยวยังสิกขิม ผมประทับใจที่สุดคือโฮมสเตย์ของชาวเนปาลี หมู่บ้านชาวบ้านแท้ๆ ที่น้ำชี(Namchi homestay) mr.hotsia เที่ยวสะใจ

 

 

แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย
แบกเป้เที่ยวสิกขิม อินเดีย


ข้อมูลเที่ยวเมืองรัฐสิกขิม(SIKKIM) ประเทศดินเดีย(INDIA)


มิสเตอร์ฮ๊อตเซียแนะนำโรงแรมในรัฐสิกขิม อินเดีย

สิกขิม(SIKKIM)

ดาหลับโฮมสเตย์

Gangtok

อาหารชาวแกงตก

การเดินทางแกงตก

โรงแรมในแกงตก

โฮมสเตย์ติดเนปาล

Namchi(น้ำชี)

เที่ยวในหนึ่งวัน

อาหารชาวน้ำชี

โฮมสเตย์น้ำชี

โรงแรมในยน้ำชี

ตลาดเช้าน้ำชี

ตุมบ้า(Tumba)

เปริง(paling)

Siliguri(สิริกูรี)
 

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียแนะนำโรงแรมในรัฐสิกขิม อินเดีย
 


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck